Dziś Międzynarodowy Dzień Ziemi. Osada Śnieżka jak co roku aktywnie uczestniczy, w tym ważnym dniu. Pracownicy obiektu postanowili zasadzić zielone rośliny, które będą cieszyły nasze oko oraz miały wpływ w przyszłości na zdrowie. Poza działalnością w tym wyjątkowym dniu, obiekt żyje w zgodzie z ekologią na co dzień:

  • w każdym z apartamentów Osady Śnieżki znajdziecie kolorowe woreczki przeznaczone do segregacji odpadów
  • dzielny Dział Porządkowy skrupulatnie oddziela plastik i inne tworzywa
  • mocno ograniczono wydruki ofert i folderów reklamowych do niezbędnego minimum
  • w oszczędności wody pomagają bojlery przelewowe o ograniczonej pojemności i czasem ponownego nagrzewu
Nieustannie poszukiwane są nowe rozwiązania ekologiczne, które w znaczący sposób wpłyną na dbałość o środowisko.